Image 2 copy  Personenbelasting

Indien u niet graag voor verassingen komt te staan bij de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting kunnen wij deze op voorhand voor u uitrekenen. 

Hoe werkt het?

U stuurt ons uw winstberekening uit XLboekhouding door of wij halen deze zelf uit uw administratie nadat u ons deze heeft doorgestuurd via elektronische weg. 

Tevens stuurt u ons een overzicht van de andere gegevens (gezinssituatie, onroerend goed,leningen,... ) die wij dienen in te vullen in Deel I van de aangifte. In deze fase gaan wij er van uit dat u weet wat er in dit deel ingevuld dient te worden. Deze gegevens worden integraal overgenomen in ons berekeningsprogramma.

Hoewel wij een checklist kunnen verschaffen over dit eerste deel blijft u zelf verantwoordelijk voor de correcte invulling van het eerste deel van de aangifte. Indien u niet zeker bent of u met alles rekening heeft gehouden of met bijkomende vragen zit kan u steeds beroep doen op onze diensten voor fiscaal advies.

Image 91 copy  Wat mag u verwachten

Een volledige berekenig in het formaat zoals u dit jaarlijks krijgt van de fiscus, aangeleverd via mail. Op dit overzicht kan u niet alleen de berekening terugvinden, maar tevens de vermelding van alle codes zodat u deze makkelijk kan overnemen in uw papieren aangifte of op tax-on-web.

Wat met de aangifte zelf?

Indien u dit wenst kan de aangifte zelf eveneens door ons verzorgd worden zodat u deze zelf niet meer dient in te vullen op papier of over te nemen in tax-on-web.

Een bijkomend voordeel van deze manier van werken is dat erkende volmachthouders een bijkomende aangiftetermijn genieten.

Meer informatie?  Image 45 copy

Contacteer ons via het contactformulier.