Vrijstelling klantenlisting voor de kleine ondernemingsregeling

 Wanneer uw onderneming aan de volgende voorwaarden voldoet moet u geen klantenlisting meer indienen:

  • Uw onderneming valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, en
  • Uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting omdat:
    • Uw klanten geen BTW nummer hebben, of
    • wel een BTW nummer hebben, maar uw jaarlijkse omzet minder dan 250€ bedraagt